เจ้าที่ ชาวอีสานเคารพ‏
  • 10 October 2018
  • 559
  • 0
เจ้าที่  ที่พี่น้องชาวอีสานให้ ความเคารพอย่างมาก  เรียกว่า  ผีแถน หรือ  ผีพญาแถน  ผู้อยู่บนสรวงสวรรค์  ท่านจะคอยดูแลทุกข์สุขของมนุษย์  มีความเชื่อกันว่า  ถ้าผู้ใดเคารพกร
อ่านต่อ