เจ้าที่ หรือ ผีคุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า
  • 9 October 2018
  • 517
  • 0
เจ้าที่ หรือ ผีคุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า ผีคุณตา คุณยาย นั้นจัดได้ว่า  เป็นสิ่งที่อยู่ในสภาวะจิตวิญญาณ ซึ่งลูกหลานจะให้ความเคารพ  กราบไหว้บูชา แต่ละตระกูลนั้นก็จะมีการกราบไหว้บูชา  ผีคุณตา  ผีคุณยาย  ของตนเอง &nbs
อ่านต่อ
เจ้าที่ มีกี่ประเภท
  • 10 October 2018
  • 486
  • 0
 เจ้าที่ มีกี่ประเภท ที่ควรแก่การเคารพบูชา คนเรามีหลายประเภท  เจ้าที่ก็มีหลายประเภทเช่นกัน เราจะพูดถึงเจ้าที่ ที่ควรแก่การเคารพบูชาเท่านั้น ส่วนพวกที่มาจ้องจะมากินแต่เครื่องเซ่นสังเวยนั้น เราจะไม่กล่าวถึง ซึ่งเราจะแบ่งเจ้าที่ตามสถานที
อ่านต่อ