ตั้งศาลตายาย พัทยา

ตั้งศาลตายาย คือ ศาลที่มี 4 เสา 

ทำไว้เชิญเจ้าของสถานที่นั้นๆที่ตายไปแล้ว ให้เข้าไปสิงสถิตอยู่ในศาลตายาย ถึงไม่ได้เป็นลูกหลานกันจริงๆ แต่ก็ยังให้ความเคารพ เรียกว่า คุณตา คุณยาย เพื่อให้ท่านมีความรักความเอ็นดู เหมือนลูกหลานของท่านเอง ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้น มักนิยมตั้งไว้ตามบ้านอยู่อาศัย

หรือเรือกสวนไร่นาต่างๆ เพื่อที่จะให้ท่านช่วยดูแลบ้านช่อง เรือกสวน ไร่นา ไม่ให้คนอื่นมาขโมยผลผลิตไป  ยังมีความเชื่อว่า  คุณตา คุณยายนั้นยังช่วยปกปักษ์รักษา ไม่ให้วิญญาณร้ายนอกบ้าน เข้ามาทำร้ายคนในบ้านได้

ศาลตา ศาลยาย นั้นคือ ศาลที่คนไทยให้ความเคารพกันมาเป็นเวลาช้านาน เนื่องด้วยคนไทยเป็นคนที่อ่อนน้อม มีความกตัญญูรู้คุณคน เมื่อได้ไปพักที่บ้านใครก็จะนึกถึงบุญคุณ ข้าวแดงแกงร้อน ที่เจ้าของบ้านให้กินอยู่ตลอดเวลา และจะหาวิธีแทนคุณท่านเจ้าของบ้านอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

แม้แต่เมื่อไปอยู่ในที่ดินที่เจ้าของเดิมได้ตายไปแล้ว เมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นแล้ว  ก็นึกถึงดวงวิญญาณ  ของเจ้าของที่เดิมที่ตัวเขา เข้าไปอาศัยทำมาหากิน แล้วยังให้ความเคารพ กราบไหว้บูชา ทำบุญให้ไม่ได้ขาด ท่านก็ช่วยดลบันดาลให้ท่านเจ้าของบ้าน ที่ส่งบุญให้ท่านอยู่ตลอดเวลา มีความสุข มีความเจริญ รวมถึงไม่ว่าเจ้าของบ้านจะทำอะไร ก็มักประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ผู้นั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข  

ไหว้ศาลตายายต้องมีเครื่องสังเวยจริงหรือ

    เจ้าที่หรือที่เราเรียกท่านว่าคุณตา คุณยาย ท่านก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ของเรา ถึงแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลย  แต่ท่านก็ให้ความเอ็นดูเราและครอบครัวเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือดูแลลูกหลาน ให้อยู่กันอย่างมีความสุข ซึ่งท่านไม่เคยร้องขอเครื่องเซ่นสังเวย

หรือสิ่งตอบแทนจากเราเลย เพียงแต่เราแสดงความเคารพโดยการกราบไหว้ บูชาท่านเป็นประจำ เพียงเท่านี้ท่านก็จะคอยคุ้มครองดูแลเรา และครอบครัวของเรา ให้อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป แต่ถ้าเราจะมีเครื่องเซ่นสังเวยในกรณีงานบุญต่าง ๆ ก็จะเป็นการดีอย่างมาก 

เพื่อจะได้แสดงให้ท่านรับรู้ ว่าเรามิเคยลืมพระคุณของท่านเลย สำหรับเจ้าที่ หรือ คุณตา คุณยายนั้น ถึงท่านจะเป็นดวงวิญญาณ  แต่ท่านก็เป็นดวงวิญญาณที่มีบุญ ไม่ใช่ผีที่เร่ร่อนทั่วไป อาหารของคุณตา คุณยาย ที่ท่านใช้ดำรงธาตุขันธ์นั้น คือ บุญกุศลที่ท่านเคยทำไว้เมื่ออดีตชาติ

หรือท่านก็ใช้บุญกุศล ที่พวกเราได้ทำและอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลให้ท่านนั้นและ เมื่อท่านได้รับบุญที่เราส่งไปให้ท่านแล้ว เมื่อท่านเห็นว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีกับเรา ท่านก็จะทำการเข้าช่วยเหลือเรา  ตามกำลังที่ท่านจะช่วยเราได้ เมื่อเราได้รับรู้อย่างนี้แล้ว เราก็หมั่นทำบุญอุทิศ ส่วนบุญ ส่วนกุศล ไปให้กับคุณตา คุณยายบ่อยๆอย่าได้ขาดนะครับ

คาถาบูชาศาลตายาย  ที่สำคัญก่อนที่จะขอพรหรือขอให้ท่านเจ้าที่หรือคุณตาคุณยาย ช่วยเหลือในสิ่งที่เราต้องการ เราจะต้องมีคาถากำกับก่อน  เรามาพูดถึงการไหว้เจ้าที่ให้ได้ผลกันก่อนจะดีกว่า เพราะการไหว้เจ้าที่นั้น เราต้องดูให้ดีว่าเจ้าที่ ที่เราไปกราบไหว้ขอให้ท่านช่วยเหลือนั้น ท่านเป็นใคร เ

ป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ทำไมเราต้องไปรู้ถึงขนาดว่าท่านเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย อันนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเอง เพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าท่านเจ้าที่  ที่เราจะไปขอให้ท่านช่วยนั้น ท่านเป็นผู้หญิง เช่น นางตะเคียน เราก็นำเอา น้ำอบ น้ำปรุง แป้งหอม เสื้อผ้าสวยๆไปถวายท่าน รับรองว่า ร้อยทั้งร้อย ถ้าไม่ขอในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ สำเร็จผลทุกประการ                                                     

     คาถาว่าดังนี้  อิติสุขโต อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ  ปัฐวีคงคา คุณตา คุณยาย  ขะมามิหัง