ตั้งศาลพระพรหมถนนสาธร

 ตั้งศาลพระพรหมเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ต้องมีเครื่องประกอบพิธีกรรมเต็มอัตรา

ไม่ว่าจะเป็นราชวัตร ฉัตรธง บายศรีพรหม ดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องสังเวยครบ ตามการประกอบพิธี เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเตรียมของมาก เฉพาะตัวอาจารย์ผู้ประกอบพิธีก็เช่นกัน ต้องมีความรู้ ความสามารถ มาจัดพิธีตั้งศาลพระพรหมให้ ก็สบายใจได้ว่า พิธีนั้นๆ จะมีความศักดิ์สิทธิ์

มีความเป็นสิริมงคลแน่นอน การจัดนำเอาเครื่องสังเวยที่เป็นของคาว เช่น นำหัวหมู เป็ด ไก่ หรือ เนื้อสัตว์ชนิดอื่น ทุกประเภท ไปเป็นเครื่องสังเวยการบวงสรวงในพิธีวันนั้น เป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะพระพรหมท่าน จะไม่รับเนื้อสัตว์ เนื่องจากท่านเป็นผู้สร้าง

พระองค์ดุจดั่งบิดาของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ แล้วนำเอาหัวหมู และเนื้อสัตว์ไปถวาย ก็เปรียบเสมือนนำเอาหัว และเนื้อของลูกท่าน ไปถวายให้ท่าน ก็ไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผล ให้ดีว่าถูกต้องหรือไม่ มันดีหรือไม่ดีเพราะเคยมีมาแล้วว่า พอทำการเชิญแล้ว ท่านเจ้าภาพไม่มั่นใจว่า อ.ผู้มาทำพิธีเชิญพระพรหมให้นั้น

จะทำถูกต้องหรือเปล่า เพราะเจ้าภาพท่านบอกว่า ทำการอัญเชิญพระภูมิอย่างไร ก็อัญเชิญพระพรหมอย่างนั้นเลย ไม่แน่ใจว่า ทำถูกหรือเปล่า ถ้าเราเปรียบพระภูมิเป็นขุนศึก พระพรหมท่านก็เหมือนพระมหากษัตริย์  เราเอาข้าวของ เครื่องใช้ที่ไปเชิญขุนศึกให้มาที่บ้านอย่างไร เราก็เอาข้าวของเครื่องใช้ที่ไปเชิญขุนศึกนั้น ไปเชิญพระมหากษัตริย์ ให้เสด็จมาที่บ้านเรา

อย่างนั้น ลองคิดดูว่า ท่านจะเสด็จมาหรือเปล่าครับ ไม่มาแน่นอน เพราะไม่สมพระยศพระเกียติของท่าน ฉันใดก็ฉันนั้น สุดท้ายท่านเจ้าภาพก็เสียเงินเปล่า

                                      

การไหว้ศาลพระพรหม ส่วนมากมักจะไหว้กันในช่วงสิ้นปี เรียกว่าไหว้ศาลประจำปี เป็นการขอบคุณท่าน ที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการมาได้ด้วยดี หรือจะเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ทำไม่ดีไว้ต่างๆนานา  ก็จะถือโอกาสนี้เป็นการขอขมาลาโทษไปด้วย อย่างไรเสีย ก็ให้หาความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมตั้งศาลพระพรหมให้มากๆ

ก่อนที่จะติดต่อ อ.ท่านใด ไปทำการเชิญพระพรหมให้ เพราะเคยมีมาแล้วว่า พอทำการเชิญแล้ว ท่านเจ้าภาพไม่มั่นใจว่า อ.ผู้มาทำพิธีเชิญพระพรหมให้นั้น จะทำถูกต้องหรือเปล่า พระพรหมนั้น ท่านเป็นดั่งมหาเทพ ที่คอยดูแลทุกข์สุขของเหล่าเทพเทวา และมนุษย์ ทั่วไตรภูมิ ความมีศรัทธา การให้ความเคารพนับถือนั้น ย่อมได้รับ ความสุข ความเจริญในครอบครัว ธุรกิจการงาน ก้าวหน้า อย่างมิได้ขาด 

คาถาบูชาพระพรหม

 โอมโองการพินทุนาถัง พรหมานัง พรหมธาดามหะ เอกะปะระมัฐ ประมัฐถะ มหาอัฐถะ ทิฐถะนามัง  อาทิกัปเป สุอาคาโต ปัญจะปะทุมัง  ทิสวานาเย  นะโม พุทธายะ วันทานัง สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง  สิทธิการิยัง ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง  สัพพะกัมมัง ประสิทธิเม สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม