www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

เจ้าภาพคิดตั้งศาลเอง

ท่านเจ้าภาพหลายท่านคิดว่า  การตั้งศาลเป็นเรื่องไม่สำคัญ  ฉันตั้งเองก็ได้  ไม่เห็นจะยากเลย  ไม่ต้องไปเสียเงิน  เสียทอง  ให้กับพวกที่รับตั้งศาลเปล่าๆ  ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไร  แพงอีกตังหาก   อาจารย์จะขอเตือนท่าน  ในฐานะผู้ที่มีความรู้ทางพิธีกรรม  มิใช่ผู้รับตั้งศาล  ข้อความที่จะอ่านต่อไปนี้  มิใช่ว่าเขียนขึ้นมา  เพื่อที่จะให้ท่านเจ้าภาพมาเชิญ  อ. ไปทำพิธีให้  แต่อยากจะให้ท่านเจ้าภาพหยุดคิดสักนิดว่า ของทุกอย่างนั้น  มีทั้งคุณและโทษ  มีคุณมากก็มีโทษมาก  เป็นธรรมดา  อย่างท่านเจ้าภาพ  จะหาบ้านที่อยู่อาศัย  ท่านทำไมไม่ทำเอง  ไม่ต้องเสียเงินให้กับช่าง  ที่มาทำการก่อสร้างให้  เวลาท่านจะซื้อรถ  ทำไมไม่ทำเอง  จะได้ไม่ต้องเสียเงิน  ให้กับบริษัทที่ผลิตรถยนต์ขาย  เวลาท่านจะทานอาหาร  ทำไมไม่ทำเอง  จะได้ไม่ต้องไปซื้อเขากิน  ที่ท่านต้องเสียเงินให้เขาก็เพราะว่า  ท่านให้ความสำคัญกับตัวท่านเอง  ว่าฉันจะอยู่บ้านต้องให้สมฐานะของฉัน  ถ้าฉันทำเองเดียวบ้านพังลงมาไม่คุ้ม  หมดเปลืองทั้งเวลา  ทรัพย์สิน  อาจจะถึงชีวิตได้  ถ้าฉันทำรถได้เองก็ดี   แต่ฉันทำไม่เป็น   ถ้าฉันทำกับข้าวทานเองก็ดีแต่  ฉันทำไม่เป็น  ฉันไม่มีเวลา  ฉันขี้เกียจ  หรือฉันทำเป็นชอบทำ  แต่ทำแล้วไม่อร่อยเท่าซื้อเขากิน  เป็นคำตอบส่วนใหญ่ที่ได้รับ  แต่ทำไม่เวลาตั้งศาลถึงบอกว่าฉันทำได้  เพราะท่านเจ้าภาพมิได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการตั้งศาล  มิรู้จริงเรื่องคุณและโทษที่จะได้รับ  สิ่งที่อาจารย์ได้เห็นมามาก   ก็เป็นเรื่องของการตั้งศาล  ผิดที่ผิดทาง   บางครั้งหนักไปกว่านั้น  นำพระชัยมงคลไปใส่ในศาลเจ้าที่  และนำ  คุณตา คุณยาย  ไปใส่ไว้ในศาลพระภูมิ  ทำให้การงานล่มจม  มีปัญหาเรื่องหนี้สินมากมาย  มีปัญหาเรื่องสุขภาพของคนที่อาศัย  ในสถานที่นั้น  และยังจะมีปัญหาอีกมากมายที่จะตามมา  ของทุกอย่างต้องมีครู  ต้องมีการเรียนรู้  ได้รับการสั่งสอน  ให้รู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้  ถ้าท่านไม่มีครู  และรู้ไม่จริง  อย่าคิดตั้งศาลด้วยตัวเองเลยครับ  ได้ไม่คุ้มเสีย  การตั้งศาลตั้งแต่ละครั้ง  ก็ยืนยงคงอยู่นับสิบปี  กว่าจะมีการตั้งกันใหม่แต่ละครั้ง  ถ้าท่านเจ้าภาพให้ความสำคัญกับการตั้งศาลสักนิด  สิ่งที่ท่านคิดไม่ถึงในทางที่ดี  อาจจะเกิดกับท่านก็เป็นได้