www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

ของในศาล มีอะไรบ้าง

ก่อนหน้านี้  อาจารย์ได้บอก  รายละเอียดในการเลือกซื้อศาลไปแล้ว ขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่  ดูอย่างไร  บทความนี้  อาจารย์จะบอก  รายละเอียดเกี่ยวกับ  สิ่งของจำเป็นที่ต้องใส่ในศาล  เมื่อมีการตั้งศาล ที่นอกจากตัวศาลที่มีความสำคัญ  ในการตั้งศาล  ของที่จะนำมาใส่ในศาล  ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน  บางท่านไม่รู้เลยว่า  ควรที่จะซื้ออะไรบ้าง  ซื้อไม่ถูก  ก็ขอให้ดูตามรายการ  ที่อาจารย์ได้บอกไว้  ตามรายการ  ข้างล่างตามนี้ครับ 

๑. พระชัยมงคล  หรือ  คุณตา-คุณยาย

๒. คนสวย-คนงาม ( ชาย-หญิง )

๓. นางรำ ( ชาย-หญิง )

๔. ช้าง - ม้า

๕. ฉัตรเงิน - ฉัตรทอง

๖. โพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง

๗. โอ่งเงิน-โอ่งทอง

๘. แจกันดอกไม้

๙. ดอกบัวเงิน-บัวทอง

๑๐. กระถางธูป

๑๑. ทรายแก้ว

๑๒. ข้าวตอก-ถั่ว-งา

๑๒. ผ้าแพร  ๓ สี

๑๓. สายสิญจน์

๑๔. น้ำอบไทย

๑๕. ทองคำเปลว

๑๖.  ธูป

๑๗. เทียน

๑๘.  ชุดเจิม

๑๙. พวงมาลัยดาวเรือง ( ยาว )

๒๐. พวงมาลัยดาวเรือง ( สั้น)  เพียงเท่านี้  ท่านก็ทราบแล้วว่า  จะต้องซื้ออะไรใส่ในศาลของท่านบ้าง