www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

การเลือกซื้อศาล

      เลือกซื้อศาลนั้น  ไม่มีอะไรตายตัว  ขึ้นอยู่กับความพอใจ  ปัจจัยค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพ  แล้วเขาดูกันอย่างไร  ในการเลือกซื้อตัวศาล  อะไรเป็นตัวบ่งบอก  ขนาด  ความกว้าง  ความสูง  ขอตัวศาล  จะได้บอก  ที่ร้านขายศาลถูกว่า  เราต้องการขนาดเล็ก  ใหญ่เท่าไหน  การดูขนาดของศาลนั้น  เขาดูกันตรงจานรองตัวประสาทศาล  ตรงไหนล่ะ  ก็จานรองแบน ๆ ที่อยู่บนเสายังไงครับ  ศาลพระภูมิ  ก็จะมีเสาต้นเดียว ส่วนศาลเจ้าที่  จะมี    เสา ศาลเทพ  จะมี ๖  เสา ศาลทุกชนิด  มีจานรองของตัวศาล  เป็นตัวกำหนดขนาดของศาล  ตัวศาลทั่ว ๆ ไป  จะมีส่วนประกอบหลักใหญ่  ของตัวศาล    ชิ้นใหญ่ๆ  คือ.                                                                                      ๑. เสา ของศาลแต่ละชนิด                                                                                                              ๒. จานรอง                                                                                                                                    ๓. ตัวประสาทศาลของศาล แต่ละชนิด

        การที่เราจะไปบอกกับเจ้าของร้านขายศาลว่า  เราต้องการศาลขนาดไหน  แบบไหนนั้น  เราต้องทราบ  ความต้องการว่า  อยากได้เล็ก-ใหญ่ขนาดไหน  ความกว้างของจานรองตัวศาล  จะทำให้เราทราบขนาดของตัวศาล  จานรองตัวศาล  มีความกว้างน้อย  ตัวศาลก็จะเล็ก  ตามขนาดของจานรองตัวศาล  จานรองตัวศาล  ที่มีความกว้างมาก  ตัวศาลก็จะใหญ่  ทางร้านขายศาลก็จะทราบว่า  เราต้องการ  ศาลขนาดไหน  แบบไหน  ศาลมีขนาดเล็กใหญ่  มากน้อยแค่ไหน  ราคาเท่าไร  ส่วนมากศาลที่มีขนาดเล็กที่สุด  จะมีหน้ากว้างของจานรองตัวศาล  อยู่ที่  ๗๐ เซ็นต์  เป็นหน้ากว้างของศาลพระภูมิ  ถ้าจะตั้งศาลเจ้าที่ด้วย  เขาจะมีขนาดที่เข้าคู่กับศาลพระภูมิ  ถ้าพระภูมิมีขนาดเล็ก  หรือ  ศาลพระภูมิมีขนาดใหญ่  จากราคาตัวศาลที่มีราคาแพง  ตามขนาดตัวศาลแล้ว  ของที่จะใส่ไว้ในศาลก็ต้องใช้ชุดใหญ่  หรือเล็กนั้น  ต้องมีส่วนประกอบที่สมดุลย์กับตัวศาล  ศาลเล็ก  ศาลใหญ่  ราคาขยับมากขึ้นไปอีกเป็นเงาตามตัว  ถ้าศาลพระภูมิมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก  ศาลเจ้าที่มีขนาดเล็กตามไปด้วย  ถ้าศาลพระภูมิมีขนาดใหญ่ขึ้น   เช่น  ๘๐๙๐, ๑๐๐๑๑๐ , ๑๒๐ เซ็นต์  ขึ้นไปเลย   ศาลเจ้าที่  ก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย  แต่ก็อย่างว่า  เมื่อศาลมีขนาดใหญ่มาก  ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเป็นธรรมดา  เพราะว่านอกจากตัวศาลที่มีราคาแพงขึ้นมากแล้ว  ของที่จะทำการใส่ไว้ในศาลก็ต้องใช้ชุดใหญ่  ก็จะมีราคาแพงมากขึ้นไปอีกเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกัน  เพื่อความสมดุลย์  ความสวยงาม  ปัจจัยค่าใช้จ่าย  ความต้องการ  ของเจ้าภาพ  หรือ เจ้าของบ้าน  เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับ  การตัดสินใจของเจ้าภาพ  หรือเจ้าของบ้าน  แล้วนะครับ