บูชาเจ้าที่เพื่อ

บูชาเจ้าที่เพื่อ การที่เราบูชาสิ่งศักดิ์ ที่เราเคารพนับถือ

การที่เราบูชาสิ่งศักดิ์ ที่เราเคารพนับถือนั้น  ผู้บูชาย่อมได้ผลลัพธ์เฉพาะตัว หรือได้เพียงแค่ตัวเองเท่านั้น  คนในครอบครัวจะไม่ได้รับผลอะไรเลย  แต่การบูชาเจ้าที่ ที่บ้านนั้น ทั้งครอบครัวจะได้รับการสงเคราะห์ดูแลทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นหรืออยู่ในสถานที่นั้นๆ

การบูชาเจ้าที่ต้องมีเครื่องสังเวยจริงหรือ

    เจ้าที่ท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเรา ถึงแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด  แต่ท่านก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือดูแลเรา และครอบครัวให้อยู่กันอย่างมีความสุข ซึ่งท่านไม่เคยร้องขอเครื่องเซ่นสังเวย หรือสิ่งตอบแทนจากเราเลย เพียงแต่เราแสดงความเคารพโดยการกราบไหว้ บูชาท่านเป็นประจำ เพียงเท่านี้ท่านก็จะคอยคุ้มครองดูแลเรา และครอบครัวของเรา ให้อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป แต่ถ้าเราจะมีเครื่องเซ่นสังเวยในกรณีงานบุญต่าง ๆ ก็จะเป็นการดีอย่างมาก เพื่อจะได้แสดงให้ท่านรับรู้ ว่าเรามิเคยลืมพระคุณของท่านเลย