www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

สีเครื่องทรงบอกถึงบารมีเจ้าที่

๑. เจ้าที่ใส่เครื่องทรงสีขาวบริสุทธิ์ สวยสดงดงาม  มือข้างขวาสีแดงจัด  บ่งบอกถึงบุญบารมีที่เคยทำมาอย่างดี  ตั้งแต่ตอนยังเป็นมนุษย์  พอมาจุติเป็นเทพเทวา  จึงมีอิทธิฤทธิ์มากมีอำนาจวาสนาบารมีสูง  ดลบันดาลได้ทุกเรื่อง  ท่านจะดลบันดาลเรื่องใด  ท่านก็จะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่  แต่ท่านเป็นเทพที่ใจดีบางครั้ง  มิได้ร้องขอท่านเห็นสมควร  ท่านก็จะช่วย  ถ้าบ้านใดได้เจ้าที่แบบนี้  คอยดูแลความสุขภายในบ้านก็ถือว่าโชคดีไป

๒. เจ้าที่ใส่เครื่องทรงสีแดงจัดสวยสดงดงาม มือข้างขวาสีแดงจัด บ่งบอกถึงบุญบารมีที่เคยทำมาอย่างดี  ตั้งแต่ตอนยังเป็นมนุษย์  และก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีความสามารถมาก  เทพพวกนี้มีอำนาจในการดลบันดาลสูง  มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม มีนิสัยรักความยุติธรรม ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุขย์ได้ยาก หากเป็นคนดีทำตัวอยู่ในศีลในธรรม  ไปขอให้ท่านช่วย  ท่านก็จะช่วยอย่างสุดความสามารถ

๓. เจ้าที่ใส่เครื่องทรงสีดำดูน่ากลัว มีอำนาจมากมีบารมีสูง  เสียแต่ว่า  มีโทสะจริตมาก  ใครทำอะไรให้ไม่พอใจ  ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ  หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ท่านก็จะลงโทษเอาได้  แต่ถ้ารู้จักเอาใจท่าน  ก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดี

๔. เจ้าที่ใส่เครื่องทรงสีน้ำตาลหรือสีเทา เป็นเจ้าที่ ที่อายุยังน้อย แต่ก่อนตาย ได้ทำบุญสร้างบารมี อยู่บ้างพอประมาณ อำนาจในการดลบันดาล ไม่ค่อยมากนัก จะได้บ้างบางเรื่อง แต่ก็ยังเป็นเจ้าที่  ที่คอยช่วยดูแลกันได้  นิสัยยังคงชอบความสนุกสนาน  เหมือนเด็กอยู่บ้างบางครั้ง  จึงขาดความรับผิดชอบบ้าง  ถ้าเจ้าของบ้านต้องการให้ช่วยอะไร  ต้องมีสิ่งของตอบแทนบ้าง เช่น จะถวายขนม นม เนย หรือเสื้อผ้าสวย ๆ ให้ถ้าช่วยให้สิ่งนั้นสำเร็จ  สิ่งนี้สำเร็จ  ท่านก็จะช่วยให้ได้รับความสำเร็จอย่างใจปรารถนา

 ๕. เจ้าที่ใส่เครื่องทรงสีสดใสสวยสดงดงาม  มักเป็นเจ้าที่ผู้หญิง เพราะว่า  ผู้หญิงชอบเสื้อผ้าสวย ๆ อยู่แล้ว  ทั้งยังมีเครื่องประดับต่าง ๆ มากมาย เช่น แหวน กำไร สร้อยคอ สร้อยข้อมือ  บางท่านก็จะมีดอกไม้ทัดหู  เจ้าที่พวกนี้ทำบุญมามาก  มีวาสนาบารมีสูง  ดลบันดาลได้ทุกเรื่อง ถ้าเจ้าของบ้านเอาใจเก่ง  ไม่ว่าต้องการให้ช่วยเรื่องใด  ก็มักจะได้สมตามที่ปรารถนาทุกประการ เจ้าที่พวกนี้มีนิสัยเหมือนกับมนุษย์ผู้หญิง  ถ้าเจ้าของบ้านหมั่นหาของมาถวายเป็นพวกเครื่องประดับ ของสวย ๆงาม ๆ เสื้อผ้าสวย ๆ พวงมาลัยสวย ๆ รับรองว่าสมดั่งปรารถานทุกประการ

๖. เจ้าที่ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่น ไม่มีความสวยงามเลย เป็นเจ้าที่ ที่ทำบุญมาน้อยจึงไร้วาสนาบารมี ไม่มีความสามารถในการดลบันดาลเท่าที่ควร นิสัยใจคอก็ยังเก่กมะเหรกเกเร ไร้ระเบียบวินัย ไม่สนใจการงานเท่าที่ควร ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ใด ต้องการให้ช่วยเรื่องอะไร ก็ต้องมีเครื่องเซ่นสังเวย แต่บางครั้งเซ่นสังเวยแล้ว ก็ยังไม่ช่วยก็มี ถ้าบ้านใดมีเจ้าที่แบบนี้ก็บอกได้คำเดียวว่า กรรมครับท่าน