www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

เจ้าที่ หรือ ผีคุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณย่า

   ผีคุณตา คุณยาย นั้นจัดได้ว่า  เป็นสิ่งที่อยู่ในสภาวะจิตวิญญาณ ซึ่งลูกหลานจะให้ความเคารพ  กราบไหว้บูชา แต่ละตระกูลนั้นก็จะมีการกราบไหว้บูชา  ผีคุณตา  ผีคุณยาย  ของตนเอง  แต่ยังมี ผีคุณตา คุณยาย  อีกพวกหนึ่งที่มิใช่บรรพบุรุษอย่างแท้จริง  แต่ได้รับความเคารพกราบไหว้บูชา เช่นเดียวกัน  ผีตายายพวกนี้มักเป็นเจ้าของที่เดิม  เป็นรุกขเทวา  และผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่มักให้ความเคารพ  เรียกท่านว่า คุณตา  คุณยาย  และมักตั้งศาลให้ท่านอยู่   ซึ่งแต่ละสถานที่  ก็จะมีเจ้าของที่ดั้งเดิมแตกต่างกันไป เช่น ตายาย นางไม้  พ่อปู่  แต่ทั่วๆ ไป ก็จะใช้ หุ่นตายายแทน  ถ้าเป็นสมัยโบราณก็จะมีเจว็ดไม้ด้วย 1 อัน  เพื่อใช้สำหรับร่างที่อยู่ดั้งเดิม  ที่ไม่ใช่ตายาย  หมอตั้งศาลก็จะอัญเชิญให้อยู่ในเจว็ด
ลักษณะของศาลเจ้าที่ : 
-  เป็นศาลที่เตี้ยกว่าศาลพระภูมิ 
-  เสาของศาลเจ้าที่ จะมี 4 เสา หรือ 6 เสา
-  รูปทรง จะเลียนแบบเรือนไทยสมัยโบราณ 
-  ศาลเจ้าที่ จะมีทั้งทำจากไม้ และปูนซีเมนต์

              เมื่อตั้งศาลให้ท่านอยู่แล้ว  ก็มักจะทำการเคารพกราบไหว้บูชา  และขอให้ท่านช่วยในเรื่องที่ตัวเองติดขัดและทุกข์ร้อน  ท่านก็จะให้ความเมตตาช่วยเหลือ  ตามที่เห็นสมควรที่จะช่วยได้ตามอำนาจบารมีที่ท่านมีอยู่