www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

เครื่องสังเวยพระภูมิมังสวิรัติ( ของเจ )

ปกติในการตั้งศาลพระภูมิ  ในพิธีกรรมโบราญของไทยเรา  จะใช้เครื่องสังเวย  ที่เป็นขอสดของคาว  เช่น  หัวหมู  เป็ด  ไก่  กุ้งพล่า  ปลายำ  อาหารทะเลต่างๆ  ที่สำคัญขาดมิได้เลย   คือบายศรีปากชาม   ขนมต้มแดง  ต้มขาว ขนมจำพวก ทองหยิบ  ทองหยอด  เม็ดขนุน  ฝอยทอง ทั้งหลาย  รวมถึงกระยาบวชทั้ง    แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นว่า  ในหนึ่งปี  พระภูมิท่าน  จะไม่รับเครื่องสังเวย  ที่เป็นของสด  ของคาว  อยู่    เดือน  คือ  เดือน  ,   พระภูมิท่านจะแปลงร่าง  เป็นพราหมณ์  รูปกายสวยสด  งดงาม  และในเดือน  ๑๑ , ๑๒  พระภูมิท่านจะแปลงร่าง  เป็นช้างมีกำลังมาก  ถ้าเรานำหญ้าแพรก  หญ้าปล้อง  มาถวายให้ท่านได้  จะเกิดลาภผลอย่างมาก  ซึ่งใน  ๔ เดือนนี้  ถ้าเราตั้งศาล  เราต้องนำเครื่องสังเวยที่เป็นของเจ  หรือ  เครื่องสังเวยมังสวิรัติ  มาถวายพระภูมิ  ในการนำถวายเครื่องสังเวยนั้น  ก็จะต้องทำให้ถูกต้อง  ตามที่ท่านประสงค์  จึงจะเกิดโชคลาภนานานับประการ  พระภูมิท่าน   จะเกื้อหนุนช่วยเหลือเจ้าของบ้านและคนในครอบครัว  ให้พ้นภัยพิบัติ  ทั้งหลายทั้งปวง  เมื่อรู้อย่างนี้ก็จงอย่าละเลย  เรื่องของเครื่องเซ่นสังเวยเป็นอันขาด  ปกติในการตั้งศาลพระภูมิ  ในพิธีกรรมโบราญของไทยเรา  จะใช้เครื่องสังเวย  ที่เป็นขอสดของคาว  เช่น  หัวหมู  เป็ด  ไก่  กุ้งพล่า  ปลายำ  อาหารทะเลต่างๆ  ที่สำคัญขาดมิได้เลย   คือบายศรีปากชาม   ขนมต้มแดง  ต้มขาว ขนมจำพวก ทองหยิบ  ทองหยอด  เม็ดขนุน  ฝอยทอง ทั้งหลาย  รวมถึงกระยาบวชทั้ง    แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นว่า  ในหนึ่งปี  พระภูมิท่าน  จะไม่รับเครื่องสังเวย  ที่เป็นของสด  ของคาว  อยู่    เดือน  คือ  เดือน  ,   พระภูมิท่านจะแปลงร่าง  เป็นพราหมณ์  รูปกายสวยสด  งดงาม  และในเดือน  ๑๑ , ๑๒  พระภูมิท่านจะแปลงร่าง  เป็นช้างมีกำลังมาก  ถ้าเรานำหญ้าแพรก  หญ้าปล้อง  มาถวายให้ท่านได้  จะเกิดลาภผลอย่างมาก  ซึ่งใน  ๔ เดือนนี้  ถ้าเราตั้งศาล  เราต้องนำเครื่องสังเวยที่เป็นของเจ  หรือ  เครื่องสังเวยมังสวิรัติ  มาถวายพระภูมิ  ในการนำถวายเครื่องสังเวยนั้น  ก็จะต้องทำให้ถูกต้อง  ตามที่ท่านประสงค์  จึงจะเกิดโชคลาภนานานับประการ  พระภูมิท่าน   จะเกื้อหนุนช่วยเหลือเจ้าของบ้านและคนในครอบครัว  ให้พ้นภัยพิบัติ  ทั้งหลายทั้งปวง  เมื่อรู้อย่างนี้ก็จงอย่าละเลย  เรื่องของเครื่องเซ่นสังเวยเป็นอันขาด