www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

ทำไมต้องมาเรียนพิธีกรรมกับเรา

 อ.ชุติพนธ์ แสนทวี จาก www.tungsaan.com เปิดสอน พิธีกรรมเบื้องต้น คอร์ส ที่ 1 ได้ยินคำถามว่า ทำไมต้องมาเรียนกับเรา เพราะเรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในเรื่องการทำพิธีกรรม  ศิษย์ที่มาเรียนกับเราสามารถนำวิชาพิธีกรรมที่เรียนกับเรานั้น  ไปสร้างรายได้ หาเลี้ยงครอบครัวโดยสัมมาชีพได้ หรือจะนำวิชาไปสงเคราะห์ผู้อื่นก็สามารถทำได้  โดยไม่ต้องกลัวเลยว่าสิ่งที่เรียนมา และได้นำไปทำให้เขานั้นใช่หรือไม่ใช่ ถูกหรือผิดประการใด  เพราะเราสอนจากประสบการณ์จริง ไม่มีปิดบัง รับทำในงานพิธีอย่างไร ก็สอนให้ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเราอย่างนั้น  ไม่ว่าท่านจะเคยเรียนมาจากที่ไหน  เรียนแล้วไม่สามารถทำพิธีกรรมได้  หรือท่านไม่เคยเรียนพิธีกรรมมาเลย  ไม่มีพื้นฐานทางพิธีกรรมมาเลย  ท่านก็สามารถมาเรียนกับเราได้    เพราะเรามีหนังสือที่ ครู ชุติพนธ์ ได้เขียนไว้ให้ลูกศิษย์ ผู้เรียนพิธีกรรมได้อ่านค้นคว้าหาความรู้  ตั้งแต่เริ่ม  จนจบพิธีกรรมอย่างละเอียด  หนังสือเล่มนี้  ชื่อว่า โหรกรุงสยามตั้งศาล เขียนจากประสบการณ์จริงของครูผู้สอน คือ  ครูชุติพนธ์  เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้บรรยาย  การทำพิธีกรรม  ตั้งศาล  ย้ายศาล  ถอนศาล   ตั้งแต่เริ่มจนจบ  อย่างละเอียด  และจดลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไว้ถูกต้อง   หนังสือเล่มนี้ไม่มีวางขายตามท้องตลาด ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเราจะได้หนังสือเล่มนี้ไว้เป็น  คู่มือคนละ ๑ เล่ม  ในการทำพิธีกรรม  นอกจากหนังสือที่เป็นตำราของเราที่เรียบเรียงขึ้นเองแล้ว

             ทางเรายังมีการสอนภาคทฤษฏี  ให้ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเรา  เข้าใจในหลักของพิธีกรรม  และหลักของวิชาฮวงจุ้ย  ว่าแตกต่างกันอย่างไร  เพราะทุกวันนี้ วิชาฮวงจุ้ยเข้ามามีบทบาทอย่างมากในเรื่องของพิธีกรรม  อาจารย์ฮวงจุ้ยหลายท่าน  ได้นำวิชาฮวงจุ้ยมาปนกับพิธีกรรม  จนมั่วไปหมด  เราจึงมีความจำเป็นต้อง  บรรยายหลักของฮวงจุ้ย และหลักของพิธีกรรม ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ให้ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเรานั้น จะได้เข้าใจและสามารถ  แยกแยะเรื่องของฮวงจุ้ย  กับเรื่องของพิธีกรรมออกจากกันได้  โดยไม่สับสน ในเรื่องของฮวงจุ้ย และพิธีกรรม 

            เมื่อลูกศิษย์เรามีความเข้าใจพื้นฐานของหลักฮวงจุ้ย  และพื้นฐานของหลักพิธีกรรมแล้ว   เรายังเป็นที่แรก  และที่เดียว  ที่มีการจำลองเหตุการณ์จริง  มาให้ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเรา  ได้เห็นและได้ลงมือทำพิธีกรรมจริงในห้องเรียน  เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพิธีกรรมดีแล้ว  เราจะพาลูกศิษย์  ออกไปดูงานจริง   ที่สถานที่  ต่าง ๆ  เมื่อมีท่านเจ้าภาพมาว่าจ้างให้ไปทำ  ลูกศิษย์จะเห็นการทำพิธีกรรมจริง ๆ  ตั้งแต่เริ่ม  จนจบการทำพิธีกรรมนั้น ๆ  ซึ่งจะไม่ต่างกับการจำลองเหตุการณ์จริง ที่มาให้ทำในห้องเรียนเลย   ( ในส่วนของการออกไปดูงานจริง  นอกสถานที่นี้   ขึ้นอยู่กับลูกศิษย์ที่มาเรียนว่า  จะสะดวกไปดูงาน  หรือไม่สะดวกไปก็ได้   อันนี้แล้วแต่  ว่าใครจะไปดูหรือไม่ไป )

           เพราะฉะนั้น  ท่านใดที่รักและต้องการ  ที่จะเรียนพิธีกรรม   แล้วทำได้จริงไม่ ต้องเสียเวลา  ถ้าท่านตัดสินใจที่จะมาเรียนกับเรา   เรารับรองได้ว่า  ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน   เพราะเรามีนโยบายที่จะสอนให้ศิษย์ของเรา  เรียนรู้พิธีกรรมเพื่อที่จะเป็น  เจ้าพิธีเต็มตัวอย่างแท้จริง  เราสอนอย่างไม่มีปิดบัง  ใช้เวลาในการเรียนเป็นเร็ว  เพราะเราสอนแต่ของจริง  ไม่ต้องเสียเวลาเป็นเดือน  เป็นปี   รู้จริง  ทำได้จริง  สามารถนำวิชาไปทำงานเป็นสัมมาอาชีพ  หาเงินได้จริง  หรือไปทำเพื่อสงเคราะห์   ผู้คนก็สามารถที่จะทำได้  และจะได้รับความนับถือ  ได้รับเกียรติ   จากคนรอบข้างที่รู้ว่า  ท่านเป็นเจ้าพิธีกรรม   ท่านจะไม่ต้องอยู่ในโลกนี้เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียว  เมื่อท่านเป็นเจ้าพิธีกรรม  ท่านจะได้รับเชิญไปประกอบพิธีกรรมในที่ ต่าง ๆ  ที่ท่านไม่เคยไป  จะได้รู้จักเพื่อนมากมาย   ต่างสาขาอาชีพ  เพียงท่านตัดสินใจมาเรียนกับเรา  เปิดสอนทั้งเป็นกลุ่ม   และเรียนเดี่ยว โทรมาปรึกษาเรา  สอบถามรายละเอียดได้ที่  ครู ชุติพนธ์  แสนทวี  ครูผู้สอนพิธีกรรมโบราณ โทร. 080-077-1556  และ  โทร. 083-803-2660