www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

ตั้งศาลพระภูมิสูงเกินเหตุ

ภูมิ   หมายความว่า   แผ่นดิน พื้นดิน การตั้งศาลพระภูมิ  จึงไม่นิยม ตั้งบนดาดฟ้าหลังคาตึก    ซึ่งขัดกับความเชื่อที่ว่า  การตั้งศาลพระภูมิ  ต้องตั้งอยู่  บนพื้นดิน หรือบนแผ่นดินเท่านั้น       ถ้าตั้งสูงกว่าพื้นดิน ( เราจะเห็นได้ทั่วไป  หลากหลายสถานที่  ที่มีให้เห็นกันอยู่มากมาย           หลาย ๆ แห่งทั่วไป ) ก็ไม่ควรที่จะสูงเกินเอว  เพราะจะทำให้พระภูมิท่านไม่มีพลัง  ในการปกป้องคุ้มครองเรา หรือผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านนั้น ๆ หรือบางครั้ง ท่านก็ไม่มาสถิตอยู่ในศาล       นั้นเลย แต่ก็ยังมีอาจารย์อีกจำนวนมาก  ยังนิยมตั้งศาลพระภูมิไว้ตามดาดฟ้า  หลังคาตึก  นอกจากจะไม่มีพระภูมิสถิตอยู่  ผู้ที่มาอยู่แทนพระภูมิก็อาจจะเป็นพวกสัมภเวสี  ผีตายโหง  ทำให้เจ้าของบ้าน หรือ คนที่อยู่ในสถานที่นั้นได้รับความเดือดร้อนได้