ขั้นตอนตั้งศาล แบบพิธีกรรมโบราณ

 ตั้งศาลพระภูมิ-รับตั้งศาลพระภูมิ

   ในการตั้งศาล ก่อนอื่นอาจารย์ต้องไปดูสถานที่ ที่จะทำการตั้งศาล ว่าสถานที่นั้นเหมาะสมหรือเปล่า  มีอะไรที่จะทำให้ ไม่สามารถตั้งศาลได้ไหม  ทิศทางและตำแหน่งที่จะตั้งศาลใช้ได้หรือเปล่า ถ้าไปดูแล้วสถานที่ ไม่อำนวยในการตั้งศาล 

ถ้าตั้งศาลแล้วจะทำให้ท่านเจ้าภาพเดือดร้อน อ. ก็จะบอกตามตรงว่า  ไม่สมควรที่จะตั้งศาล แล้วก็จบกันแค่นั้น แต่ถ้าไปดูแล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาก็จะทำการกำหนด ความกว้าง ความยาว และความสูงของฐาน ที่จะตั้งศาลให้ท่านเจ้าภาพในวันที่  ไปดูสถานที่  เพื่อที่จะได้เตรียมสถานที่ไว้สำหรับวันที่จะตั้งศาลให้เรียบร้อย

        เมื่อตรวจสถานที่ชี้ตำแหน่ง บอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ต้องนำเอา วัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าภาพมาทำการออกฤกษ์ ว่าวันไหนเป็นวันมงคล วางลัคนา หรือ หาฤกษ์ให้ไม่ตรงกับ อริ  มรณะ วินาศ  และกาลกิณีของเจ้าภาพ เมื่อออกฤกษ์ได้แล้ว ก็โทรบอกเจ้าภาพให้รู้วัน  และเวลาที่จะทำการตั้งศาลเพื่อที่ท่านเจ้าภาพจะได้เตรียมตัวได้ทัน

        มื่อกำหนดฤกษ์ตั้งศาลได้แล้ว  อ.ต้องหาวัตถุมงคลให้พร้อมในการประกอบพิธี หนึ่งในนั้นก็คือ ยันต์ดวงของท่านเจ้าภาพ  ต้องเขียนดวงของท่านเจ้าภาพใน แผ่นเงิน แผ่นทอง แผ่นนาค ทั้งสามแผ่นต้องเขียนในยามของ ลาภัง คือ การเงินยามสุขขัง คือ ความร่มเย็นเป็นสุข และยามชัยยัง คือ การชนะไม่ว่าจะมีการแข่งอะไร จะชนะทุกครั้งไป แผ่นเงิน ทอง นาค จะนำไปรวมกับวัตถุมงคลอีกหลายอย่างแล้วเตรียมไว้ ใส่ใต้ศาลในวันประกอบพิธี

      ในวันตั้งศาล อ. และทีมงานต้องไปถึง สถานที่ทำพิธีตั้งศาลก่อนเวลา ทำพิธีประมาณสองชั่วโมง  เพื่อจัดของเตรียมให้พร้อมก่อน ถึงเวลาที่กำหนด  ก่อนจะทำการตั้งศาลเจ้าพิธีกรรมนำเจ้าภาพ  ไหว้เบิกแม่พระธรณี  ก่อนจะทำการตั้งศาล เพราะว่าโบราญท่านจะปลูกบ้าน สร้างเมือง  หรือแม้แต่ตั้งศาล ก็ตามที ท่านก็จะทำการเบิกแม่พระธรณีก่อนเสมอ 

เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ได้กระทำลงไป เมื่อทำการเบิกแม่พระธรณีแล้ว เจ้าภาพจุดเทียนชัย  อ.ผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าพิธี เชิญเทพเทวา กล่าวนำถวายเครื่องสังเวย เมื่อเสร็จแล้ว กล่าวอัญเชิญพระภูมิขึ้นศาลให้ท่านเจ้าภาพขอพร  และนำเอาเครื่องสังเวยที่แบ่งไว้ให้  บริวารพระภูมิ เป็นอันเสร็จพิธีกรรมแบบโบราญทุกประการ พิธีตั้งแต่เริ่ม จนจบประมาณใช้เวลา ๑.๓๐ ช.ม

      หลังจากนั้น บ้านท่านเจ้าภาพทุกหลัง ที่ อ. ไปทำพิธีตั้งศาลให้นั้น อ. ต้องนำเงินส่วนหนึ่ง  ที่ท่านเจ้าภาพให้มา  ไปทำบุญให้กับท่านพระภูมิเทวา และเจ้าที่เจ้าทาง ที่เรียกกันว่า คุณตา คุณยาย ที่ได้ไปทำการตั้งศาลให้ท่าน และเชิญท่านมาสถิตย์เป็นประจำ รวมถึงท่านเจ้าภาพก็จะได้รับผลบุญกุศลที่  อ.ได้ไปทำให้ในภายหลัง จากที่ได้ทำการตั้งศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

      ยังไม่จบแค่นั้นครับ  ทุกๆ วัน  ที่ อ.สวดมนต์  ถึงช่วงเวลาแผ่ส่วนบุญ  ส่วนกุศล  อ.ก็จะบอกกล่าวอัญเชิญ  เจ้าที่เจ้าทางและพระภูมิเทวา  ที่ผมได้ไปตั้งศาลให้ท่าน  ไปสถิตย์ตามบ้านเรือนต่างๆ นั้น  ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับ อ.แล้วก็บอกกับท่านให้ช่วยดูแลเคหะสถานบ้านเรือน 

        รวมถึงท่านที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญสืบไป อย่าได้เกิดเรื่องเดือดร้อนอะไรเลย  ถ้าจะมีเรืองไม่ดีเกิดขึ้นกับคนในบ้าน ก็ขอให้ท่านช่วยปัดเป่าออกไป อ.ได้ทำอย่างนี้ทุกคืนหลังสวดมนต์  ก็ขอให้เชื่อในการทำพิธีกรรมโบราญ ที่ครูท่านได้ทำกันมานาน จากรุ่นสู่รุ่น ขอให้ท่านเจ้าภาพทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญตราบนานเท่านานเทอญ