www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

การแนะนำตัวผู้ประกอบพิธี

   สวัสดีครับ ผมอาจารย์  ชุติพนธ์  แสนทวี  รับทำพิธีกรรมแบบโบราญ  ในเรื่องของ            การตั้งศาล  ศาลพระพรหม  ศาลพระภูมิ  ศาลคุณตา - คุณยาย  และศาลเทพทุกชนิด การยกเสาเอก  บวงสรวงศาล  ด้วยพิธีกรรมแบบโบราญ  ที่ได้รับสืบทอดทำกันมาหลายชั่วอายุคน   ได้รับการถ่ายทอดจาก คณาจารย์หลายต่อหลายท่าน  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณอันดับต้นๆ   ของประเทศไทย  และท่านยังได้เขียนหนังสือไว้มากมาย  เช่น หนังสือพิธีการตั้งศาล  หนังสือพิธีการยกเสาเอก  หนังสือพิธีการไหว้บูชาครู  และอีกหลายเล่มซึ่งไม่สามารถนำมากล่าวไว้ได้ทั้งหมดในที่นี้ 

          นอกจากวิชาพิธีกรรมแล้ว  ผมยังได้เรียนดวงไทย  ที่เขาเรียกกันว่า โหราศาสตร์ไทย  กับ อ.โกวิท  รอดเรือง  และตำราเลขเจ็ดตัว  จาก อ. เจษฏา  คำไหล  นักโหราศาสตร์ดีเด่น  ปี ๒๕๔๐  และนักพยากรณ์ห้าดาว  ปี  ๒๕๔๙ ๒๕๕๐   ผมยังได้เรียนรู้  ตำราออกฤกษ์จากครูใหญ่ในโรงเรียน  ทางภาคตะวันออกท่านหนึ่ง  ซึ่งครูท่านนี้  ให้ความเมตตาผม  ในการสอนการออกฤกษ์  และยังสอนกฎเกณฑ์  ในการออกฤกษ์ให้ทุกอย่าง  แต่เป็นที่น่าเสียดายที่  ท่านไม่ให้ผมเอ่ยนามของท่าน  ให้ใครได้รู้  ท่านยังบอกว่า

        โหรต่างกับหมอดูตรงที่  โหรต้องดูดวงคนและดวงเมืองได้  ต้องรู้ว่าดวงไม่ดี  แล้วจะแก้ได้ด้วยวิธีไหน ( คือการทำพิธีกรรมในการแก้ไข )  และที่สำคัญ  ต้องออกฤกษ์ได้   ต้องรู้ว่าจะต้องประกอบพิธีกรรมอะไร  จะต้องออกฤกษ์  ให้ตรงกับพิธีกรรมที่จะทำ  จะได้เป็นมงคลให้กับท่านเจ้าภาพทุกประการ  หมอดู  ดูดวงได้  อาจจะทำพิธีกรรมได้   แต่ออกฤกษ์ไม่ได้ หรือ  ออกฤกษ์ได้ แต่ทำพิธีกรรมไม่ได้   ในสมัยก่อน โหรจะมีอยู่ก็แต่  ในรั้วในวังเท่านั้น  พวกโหรในวังท่านจะมีเงินเดือน  มีเบี้ยหวัด  พูดง่าย ๆ ว่า  หลวงท่านชุบเลี้ยง  แต่ในสมัยนี้  โหรนอกวัง  อย่างผม  ต้องหาเลี้ยงตัวเอง   เนื่องจากผมมิใช่โหรในวังหลวง  แต่เพียงมีความรู้เหมือนโหรเลยได้  ฉายาว่า  โหรกรุงสยาม  รับประกอบพิธีกรรม  ให้กับท่านเจ้าภาพทั่วไป  แต่โหรกรุงสยาม  อย่างผม  ได้รับวุฒิบัตร  รับรองการประกอบอาชีพ  เป็นเจ้าพิธีกรรม  จากสมาคมโหรนานาชาติ  ท่านเจ้าภาพจึงไม่ต้องกลัวว่า  ผมจะไม่สามารถประกอบพิธีกรรมได้จริงอย่างที่ได้บอกมา  เนื่องจากสมาคมโหร  ได้ออกหนังสือรับรองไว้ไห้  และยังได้รับเกียรติบัตรรับรอง  จากชุมทางโหราศาสตร์   ของ ครู ว.จีนประดิษฐ์  ว่า  นาย  ชุติพนธ์  แสนทวี  ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร  การประกอบพิธีกรรม  ทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ 

           ท่านเจ้าภาพ  ที่ให้ความไว้วางใจ  ในตัวผมและทีมงานของผม   ให้มาทำการประกอบพิธีกรรมให้ท่านนั้น  ท่านมั่นใจได้ว่า  พิธีกรรมที่ได้ทำ  โดยผมและทีมงาน  จะมีความเป็นมงคล  และถูกต้อง  ตามหลักพิธีกรรมโบราญทุกประการ  ทางท่านเจ้าภาพ  จะได้รับสิ่งที่เป็นมงคล  ในการประกอบพิธีกรรม  อย่างแน่นอน  ไม่ต้องกลัวว่า  จะมีเรื่องเดือดร้อนตามมา  ไม่ต้องเสียเงิน  ในการที่ต้องเรียกเจ้าพิธีท่านอื่น  ไปทำการแก้ไข  ให้วุ่นวายใจ  ไม่ต้องกลัวว่า  เชิญแล้วเทพเทวาจะไม่มา  ถ้าตัวเจ้าพิธีดี  สถานที่ดี  ฤกษ์วันทำพิธีดี  และทำถูกต้องตามพิธีกรรม ทุกประการ  รับรองว่าจะมีแต่สิ่งดี ๆ ตามมาแน่นอนครับ

         สุดท้ายของ  การแนะนำตัวเจ้าพิธี  ผม  ชุติพนธ์  แสนทวี  ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพ      ทุกท่าน  ที่ให้ความไว้วางใจให้ผมและทีมงาน  มีโอกาสได้รับใช้ท่านมาโดยตลอด   ขอให้ท่านและครอบครัว  มีแต่ความสุข  เจริญรุ่งเรืองเบิกบานวัฒนา  ด้วยศรัทธาบารมี  อันตรายจงอย่ามาย่ำยี  โรคภัยไม่มาบีฑา  ขอจงสมบูรณ์พูนผลโสภา  เป็นมิ่งมหามงคลสวัสดี   ขอให้ท่านและครอบครัว  ได้สมดังมุ่งมาดปรารถนา  ทุก ๆ ประการเทอญ