การแนะนำตัวผู้ประกอบพิธี

 การแนะนำตัวผู้ประกอบพิธี รับทำพิธีกรรมแบบโบราญ

สวัสดีครับ ผมอาจารย์ ชุติพนธ์ แสนทวี รับทำพิธีกรรมแบบโบราญในเรื่องของ การตั้งศาล ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ  ศาลคุณตา - คุณยาย และศาลเทพทุกชนิด การยกเสาเอก เสาโท บวงสรวงศาล  ด้วยพิธีกรรมแบบโบราญ ที่ได้รับสืบทอดทำกันมาหลายชั่วอายุคน

ได้รับการถ่ายทอดจาก คณาจารย์หลายต่อหลายท่านในเรื่องของพิธีกรรมโบราณอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และท่านยังได้เขียนหนังสือไว้มากมาย เช่น หนังสือพิธีการตั้งศาล หนังสือพิธีการยกเสาเอก หนังสือพิธีการไหว้ครู และอีกหลายเล่มซึ่งไม่สามารถนำมากล่าวไว้ได้ทั้งหมดในที่นี้ 

นอกจากวิชาพิธีกรรมแล้ว ผมยังได้เรียนดวงไทย ที่เขาเรียกกันว่าโหราศาสตร์ไทย กับ อ.โกวิท รอดเรือง และตำราเลขเจ็ดตัว จาก อ.เจษฏา คำไหล นักโหราศาสตร์ดีเด่น ปี ๒๕๔๐ และนักพยากรณ์ห้าดาว  ปี  ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ผมยังได้เรียนรู้ ตำราออกฤกษ์จากครูใหญ่ในโรงเรียน 

ทางภาคตะวันออกท่านหนึ่ง  ซึ่งครูท่านนี้ให้ความเมตตาผมในการสอนการออกฤกษ์  และยังสอนกฎเกณฑ์ในการออกฤกษ์ให้ทุกอย่าง  แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ ท่านไม่ให้ผมเอ่ยนามของท่านให้ใครได้รู้ ท่านยังบอกว่า

        โหรต่างกับหมอดูตรงที่โหรต้องดูดวงคนและดวงเมืองได้ ต้องรู้ว่าดวงไม่ดี แล้วจะแก้ได้ด้วยวิธีไหน ( คือ การทำพิธีกรรมในการแก้ไข ) และที่สำคัญต้องออกฤกษ์ได้ ต้องรู้ว่าจะต้องประกอบพิธีกรรมอะไร  จะต้องออกฤกษ์ให้ตรงกับพิธีกรรมที่จะทำจะได้เป็นมงคลให้กับท่านเจ้าภาพทุกประการ  

หมอดู ดูดวงได้ อาจจะทำพิธีกรรมได้ แต่ออกฤกษ์ไม่ได้หรือ ออกฤกษ์ได้ แต่ทำพิธีกรรมไม่ได้ในสมัยก่อน โหรจะมีอยู่ก็แต่ในรั้วในวังเท่านั้น พวกโหรในวังท่านจะมีเงินเดือน มีเบี้ยหวัด พูดง่ายๆ ว่าหลวงท่านชุบเลี้ยงแต่ในสมัยนี้โหรนอกวัง อย่างผม ต้องหาเลี้ยงตัวเอง เนื่องจากผมมิใช่โหรในวังหลวง

   แต่เพียงมีความรู้เหมือนโหรเลยได้ ฉายาว่า โหรกรุงสยาม  รับประกอบพิธีกรรมให้กับท่านเจ้าภาพทั่วไปแต่โหรกรุงสยามอย่างผมได้รับวุฒิบัตร รับรองการประกอบอาชีพเป็นเจ้าพิธีกรรมจากสมาคมโหรนานาชาติ ท่านเจ้าภาพจึงไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่สามารถประกอบพิธีกรรมได้จริงอย่างที่ได้บอกมา

  เนื่องจากสมาคมโหรได้ออกหนังสือรับรองไว้ไห้และยังได้รับเกียรติบัตรรับรองจากชุมทางโหราศาสตร์ ของ ครู ว.จีนประดิษฐ์ ว่านาย ชุติพนธ์ แสนทวีได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร การประกอบพิธีกรรม ทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ 

           ท่านเจ้าภาพที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมและทีมงานของผม ให้มาทำการประกอบพิธีกรรมให้ท่านนั้น ท่านมั่นใจได้ว่า พิธีกรรมที่ได้ทำโดยผมและทีมงาน จะมีความเป็นมงคล และถูกต้อง ตามหลักพิธีกรรมโบราญทุกประการทางท่านเจ้าภาพ จะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลในการประกอบพิธีกรรมอย่างแน่นอน 

ไม่ต้องกลัวว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาไม่ต้องเสียเงินในการที่ต้องเรียกเจ้าพิธีท่านอื่นไปทำการแก้ไขให้วุ่นวายใจไม่ต้องกลัวว่าเชิญแล้วเทพเทวาจะไม่มา ถ้าตัวเจ้าพิธีดี สถานที่ดี ฤกษ์วันทำพิธีดี และทำถูกต้องตามพิธีกรรม ทุกประการ รับรองว่าจะมีแต่สิ่งดี ๆ ตามมาแน่นอนครับ

         สุดท้ายของ ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ผมและทีมงาน มีโอกาสได้รับใช้ท่านมาโดยตลอด ขอให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข เจริญรุ่งเรืองเบิกบานวัฒนาด้วยศรัทธาบารมี  อันตรายจงอย่ามาย่ำยี โรคภัยไม่มาบีฑา ขอจงสมบูรณ์พูนผลโสภา เป็นมิ่งมหามงคลสวัสดี ขอให้ท่านและครอบครัว ได้สมดังมุ่งมาดปรารถนา ทุก ๆ ประการเทอญ