www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

พระพิฆเนศวรเทพแห่งศิลปะ

หลายคนมีความเชื่อว่า  พระพิฆเนศ นั้นเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ  จึงจะเห็นได้ว่า  บุคคลที่สร้างงานศิลปะใดๆ  จะนิยมกราบไหว้บูชาพระพิฆเนศ  หรือแม้แต่คนทั่วไปก็กราบไหว้อยู่เป็นกิจวัตร  แต่กลับไม่รู้จักที่จะค้นคว้าข้อมูล  ให้ถูกต้องถึงในสิ่งที่เราเลื่อมใสศรัทธา  เพราะคนเคยปฏิบัติกันมาอย่างไร  ก็เชื่อตามอย่างนั้น เมื่อเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อ  จะแสดงออกหรือว่าบูชาอะไร  ก็คงไม่มีคำว่าผิด  แต่จะว่าไปแล้ว  ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว  เมื่อแท้จริงแล้วองค์พระพิฆเนศ  จัดได้ว่าเป็น  เทพเจ้าแห่ง 'ความสำเร็จ'  และความสำเร็จนั่นเอง ที่เป็นที่ต้องการสำหรับคนในทุกสายงาน  ไม่ว่าจะเป็น  พ่อครัวทำอาหาร  หรือ  ข้าราชการ  ดังนั้น  พระพิฆเนศ จึงอาจเรียกได้ว่าเป็น  'สากล'  พระพิฆเนศกับความเชื่อของคนไทย  ชาวฮินดูนั้นในพิธีการทางศาสนาใดๆ ถ้าไม่เอ่ยนามของ  องค์พระพิฆเนศก่อนแล้ว  เทพองค์อื่นๆ ก็จะไม่รับการบูชา   และแน่นอนว่า การบูชาองค์พระพิฆเนศแต่ละปาง  ให้ถูกต้องตามสายงานของตัวเองนั้น  จึงจะได้ผลดีที่สุด  โดยประวัติของท่านพระพิฆเนศนั้น  น่าจะเรียกได้ว่ามีความยุ่งยากที่สุด  เนื่องจากมีพระคัมภีร์รวมทั้งสิ้นประมาณ 15  เล่ม  ถูกเขียนขึ้นในต่างยุค  ต่างสมัย  ซึ่งสาเหตุประการสำคัญ   น่าจะเป็นเพราะว่า ไม่มีการทำสังคายนา  ผิดกับประวัติของพระพุทธเจ้า  ที่ไม่ว่าจะเป็นใน  ประเทศอินเดีย  เนปาล  หรือ  ศรีลังกา  เราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับพุทธประวัติ  ที่คล้ายคลึงกันทั้งหมด  ทางด้านสาเหตุหลักที่  ทำให้คนไทยเกิดความศรัทธาในพระองค์ท่านนั้น  นอกจากจะเป็นเพราะอิทธิพลของ  ชาวเขมรที่เข้ามาในประเทศไทยแล้ว  ยังมีสาเหตุประการสำคัญ  คือ  การค้าขายกับประเทศอินเดียในสมัยก่อน  ว่ากันว่าการเดินทาง  โดยเรือในสมัยนั้น  จำเป็นที่จะต้องอ้อมไปทางแหลมมลายู  ทำให้ชาวอินเดียต้องประสบกับมรสุมอยู่เรื่อยๆ  พระพิฆเนศจึงได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องรางของขลัง  ในฐานะขจัดปัดเป่าภัยอันตรายและอุปสรรคต่างๆ   ที่มักเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง  ขณะที่เวลาผ่านมาหลายยุคสมัย  แต่ความเชื่อเรื่องของ  พระพิฆเนศนั้นยังเป็นที่นิยมอยู่ไม่เสื่อมคลาย  ถ้าไม่นับที่บุคคลในแวดวงศิลปะ  นิยมกราบไหว้บูชา   เราอาจเห็นได้จากเครื่องหมายของความเป็น  'นาซี'  เพราะจากการสืบสาวราวเรื่อง  เข้าไปให้ถึงต้นสายปลายเหตุแล้ว  เครื่องหมายกากบาทสี่เหลี่ยมสีแดงบนผืนธง ที่เราเห็นจนชินตา ทั้งในโทรทัศน์ และภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านั้น คือ เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ขององค์พระพิฆเนศ เหตุมาจากที่คนอินเดียในวรรณะต่ำๆ  ไม่มีเงินทองที่จะหาซื้อแม้แต่รูปภาพ เ พื่อที่จะนำมาบูชา จึงได้เขียนเครื่องหมายนี้ขึ้นมาด้วยฝุ่นสีแดง  เพื่อเป็นตัวแทนของการกราบไหว้บูชา  เพราะยังไงเสีย พระพิฆเนศนั้นก็เกิดก่อนนาซี '

พระพิฆเนศ ถือเป็น เทพแห่งปราชญ์สติปัญญาและความสำเร็จ ประดิษย์ฐานอยู่ หน้าห้างอิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์ ทุกตำราได้ให้ความสำคัญกับเทพองค์นี้มาก โดยกล่าวว่ามีฤทธิ์มาก มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม คอยชวยเหลือปกป้อง ปราบปรามสิ่งชั่วร้าย ทำให้เกิดโชคและมีทรัพย์ ควรสักการะด้วย ขนมต้มแดงต้มขาว นมสด นมเปรี้ยว ดอกบัวแดง ดอกดาวเรือง กล้วย อ้อย มะม่วงสุก เมล็ดงา มะขวิด ทับทิม หญ้าแพรก ดอกมะลิ ใบมะตูม ใบมะเขือพวง ใบพุทรา ใบรำเพย