www.tungsaan.com / ตั้งศาลพระภูมิ.com ผม อาจารย์ ชุติพนธ์  แสนทวี ได้เขียนบทความ ที่เป็นสาระ ความรู้ ให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้  ในเรื่องของพิธีกรรมโบราณไทย และเรื่่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมโบราณ ให้ได้หาความรู้ก่อนที่จะให้โหราจารย์ หรือ อาจารย์ทั้งหลายไปประกอบพิธีกรรมให้ เพื่่อจะได้มีความเข้าใจในศาสตร์ของพิธีกรรมโบราณว่า มีความเป็นมาอย่างไร ก่อนการตัดสินใจ ติดต่อ สอบถาม โทร.080-077-1556

พระตรีมูรติเทพแห่งความรัก

  ตรีมูรติ แปลว่า รูปสาม ความหมายคือ รูป 3 องค์ ของเทวะหรือธรรมชาติที่ทรงอำนาจ คือ อัคนี (ไฟ) วายุ (ลม) และสุริยะ (ดวงอาทิตย์) เรียกอีกอย่าง เทพทัตตาเตรยะ ซึ่งเป็น การรวมพลังของเทพเจ้าทั้งสาม ได้แก่ พระพรหม พระอิศวร (ศิวะ) และพระวิษณุ (นารายณ์) เป็นหนึ่งเดียว อาจเปรียบได้ว่า พระตรีมูรติ มีพลังของเทพเจ้าทั้งสามในรูปเดียวคือ 
- การสร้างโลก (สฤษฏิ) เป็นพลังของพระพรหม 
- รักษาโลก (สถิติ) เป็นพลังของพระวิษณุ (นารายณ์) 
- ทำลายโลก (ประลัย) เป็นพลังของพระอิศวร (ศิวะ)
        เมื่อพลังทั้ง 3 มารวมกัน จึงเท่ากับการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าในสรรพสิ่ง ดังนั้น เทวะทั้ง 3 จึงเปรียบเสมือนเป็น สัญลักษณ์แห่งพลังทางธรรมชาติ พลังสร้าง พลังบำรุง พลังทำลาย ซึ่งพลังทั้งสามนี้ มักจะทำเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ว่า 
''โอม'' สำหรับคำสวดบูชาเทพตรีมูรติที่คนทั่วโลกรู้จักกันดี คือ คำว่า ''โอ'' มาจาก ''มะ'' แทนองค์พรหม ''อะ'' แทนองค์วิษณุ ''อุ'' แทนองค์ศิวะ เพราะฉะนั้นการเอ่ยคำว่า ''โอม'' จึงเท่ากับเป็นการเอ่ยนามของเทพทั้ง 3 ซึ่งเชื่อกันว่า จะทำให้ได้รับพรอันประเสริฐจากเทพเจ้า จึงเป็นที่มาของ คนส่วนใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่า หากบูชา "พระตรีมูรติ" จะมีความหมายที่แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ทั้งในชีวิต ความรัก และการงาน
        กำเนิด ''พระตรีมูรติ'' มีกล่าวไว้หลายตำนาน แตกต่างไปตามแหล่งที่มา รายละเอียด ทั้งนี้ ความเชื่อในแต่ละยุคไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับลัทธิที่นับถือ ''พระทัตตาเตรยะ'' (ตรีมูรติ) มีการบูชาพระตรีมูรติ โดยทั่วไปนิยมสร้างรูปปั้นหรือรูปหล่อ เป็นการแสดงออกทางรูปธรรมที่ประชาชนทั่วไปมีต่อสิ่งสูงสุด แต่ว่า....ตอนนี้ เธออยู่ที่ใด ในโลกนี้ ที่มันช่างกว้างใหญ่
         เดิมที องค์พระตรีมูรติ ในประเทศไทย คือ 
เทพารักษ์ประจำวังเพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์) ซึ่งเป็นวังประจำของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย พระราชโอรสองค์ที่ 72 ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แต่ต่อมาวังเพชรบูรณ์ ได้ถูกขอเช่าที่ดินไป สร้างเป็นห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลดิ์ ถ.ราชประสงค์ ปัจจุบันเทวาลัยสักการะของพระตรีมูรติ จึงถูกย้ายมาสถิต อยู่บริเวณด้านหน้า ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ใกล้ศาลพระพิฆเนศวร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้างเซ็นทรัลเวิลดิ์ แหล่งช้อปปิ้งวัยรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เรื่องร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระตรีมูรตินั้น กล่าวว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วังเพชรบูรณ์ ได้รอดพ้นความเสียหายมาได้อย่างปาฏิหาริย์ ทั้งๆ ที่ช่วงนั้น เกิดสงครามและมีการทิ้งระเบิดลงที่ กรุงเทพฯ ซึ่งชิ้นส่วนของระเบิด ตกลงมาบริเวณวังเพชรบูรณ์ แต่ปรากฏว่าระเบิดนั้นกลับด้าน และมิได้ทำความเสียหายใดๆ ให้แก่วังเพชรบูรณ์เลย สร้างความฉงนสงสัย ระคนแปลกใจให้กับหลายคนมาก ราวกับว่าเกิดปาฎิหาร์ยอย่างไงอย่างงั้น
          ส่วนความเชื่อที่ว่า 
พระตรีมูรติเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก สามารถดลบันดาลให้ คู่รักชาย-หญิง สมหวังในรักนั้น ไม่ปรากฏแน่ชัด เป็นเพราะสาเหตุใด แต่คล้ายกับเป็นธรรมเนียมไปแล้วว่า ทุกคืนของวันพฤหัสบดี เวลา 21.30 น. มนุษย์ผู้ยังมิอาจละกิเลสจากราคีรัก ทุกเพศวัย ตั้งแต่รุ่นกระเตาะ กระทั่งอาวุโส ที่อยากสมหวังในรักทั้งหลาย จะดาหน้ามาอ้อนวอนอธิษฐาน ขอให้ตนประสพกับสิ่งปรารถนา ด้วยเชื่อว่า เวลานั้นเป็นเวลาที่เทพจะลงจากสรวงสวรรค์เพื่อรับคำ และประทานพรสมประสงค์ให้จงได้ จะมีทางไหนที่ทำให้ฉันค้นพบ...คนดีของหัวใจ ได้เจอกับใครที่ฉันรอ...
          การบูชา พระตรีมูรติ เพื่อขอพรความรักนั้น ตามจริงแล้ว เครื่องบูชาควรจะเป็น 
ดอกกุหลาบสีแดง 9 ดอก เนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เป็นสัญลักษณ์ของ โลกียะ ความเป็นมงคลและพลังชีวิต หรือจะเป็น พวงมาลัยดอกกุหลาบ 1 พวง ก็ได้พร้อมกันนี้ต้องมี ธูปสีแดง จำนวน 9 ดอก เทียนสีแดง 1 เล่ม หรือ 1 คู่ ก็ได้ ซึ่งหากเป็น เทียน 1 คู่นั้น กรณีสำหรับผู้ที่มีคู่อยู่แล้ว จะถือเคล็ดด้วยการต้องประกบให้เทียนทั้ง 2 เล่ม แนบชิดกัน เพื่อความแนบแน่นในชีวิตรัก แต่หากใครยังไม่มีคู่ อาจสื่อความหมายไปที่ว่า เพื่อไม้ให้ชีวิตรักโดดเดี่ยว มีคู่โดยเร็วไว และหากคำอธิษฐานที่ขอไปนั้น สัมฤทธิ์ผล ก็จะต้องมีการถวายเครื่องบรรณาการ เปรียบเสมือนเป็นการขอบคุณ โดยสิ่งที่นิยมนำมาเป็นของถวาย ได้แก่ มะพร้าว น้ำอ้อย นมสด หรือของหวานชนิดใดก็ได้ แต่สิ่งต้องห้ามเด็ดขาด คือ อาหารคาวทั้งหลาย
          ถ้าใครที่ไม่เคยไปไหว้พระตรีมูรติเลย แต่อยากจะไปลองไหว้ดูสักครั้ง หรือใครที่ขี้เกียจเตรียมไปเอง ก็ไม่ต้องยุ่งยากสาละวนกับการเตรียมข้าว ของบูชา เพราะบริเวณด้านหน้าลานสักการะนั้น จะมีพ่อค้าแม่ค้า ตั้งร้านเรียงรายไว้คอยให้ผู้ศรัทธา ทั้งหลายแหล่ได้เลือกซื้อดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย และของถวายกันอย่างสะดวก พร้อมยังได้รับคำแนะนำ ขึ้นตอน และวิธีการไหว้ อย่างถูกต้อง โดยเขาจะมีบทสวดขอพรพระตรีมูรติแนบมาให้ด้วย
บทสวดขอพรพระตรีมูรติ

         สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า นาย,นาง............ (บอกชื่อ นามสกุลและที่อยู่)
กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฏิบัติดี ผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้ ( ขอพร )     
เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า ทีฆายุกา มหาเดชา  มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลา