การถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ แต่ละเดือน
  • 20 กรกฎาคม 2018
  • 36
  • 0
      การสักการะบูชาพระชัยมงคล  หรือองค์พระภูมินั้น  จะสักกการะเมื่อไหร่  เวลาใด  วันไหนสามารถทำได้ทั้งนั้น  มิได้จำกัดแต่ก็มิได้เหมือนกันตลอดไป  การถวายเครื่องสังเวย     ย่อมที่จะ
อ่านต่อ
พระภูมิสูงเกินเหตุ
  • 20 กรกฎาคม 2018
  • 30
  • 0
ภูมิ   หมายความว่า   แผ่นดิน พื้นดิน การตั้งศาลพระภูมิ  จึงไม่นิยม ตั้งบนดาดฟ้าหลังคาตึก    ซึ่งขัดกับความเชื่อที่ว่า  การตั้งศาลพระภูมิ  ต้องตั้งอยู่  บนพื้นดิน หรือบนแผ่นดินเท่านั้น   
อ่านต่อ
เปลี่ยนตุ๊กตาในศาลใหม่ได้ไหม
  • 20 กรกฎาคม 2018
  • 34
  • 0
    บริวารหรือตุ๊กตาใน  ศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่ เปรียบเหมือนบริวารของท่าน  ที่เราได้จัดถวายให้ท่าน  จะได้เป็นการสะดวกในการเรียกไปใช้สอย  ในเรื่องของการงานต่าง ๆ ตามที่ใจท่านปรารถนา   ส่วน ช้าง-ม้า ที่เราจัด
อ่านต่อ