การจารยันต์ดวง
  • 4 กรกฎาคม 2018
  • 134
  • 0
ในสมัยโบราญนั้น  เหล่าแม่ทับนายกอง  นิยมที่จะหาพระเกจิ  ที่มีอาคมขลัง  เขียนดวงพิชัยสงครามแล้วนำพกติดตัว  หรือ  ท่านที่มีบารมีมาก  เช่น  พวกแม่ทับนายกองต่างๆ  เมื่อเขียนดวงพิชัยสงครามแล้ว  จะนำยันต์ดว
อ่านต่อ
ขั้นตอนตั้งศาล แบบพิธีกรรมโบราณ
  • 7 กรกฎาคม 2018
  • 71
  • 0
               ในการตั้งศาล  ก่อนอื่นอาจารย์ต้องไปดูสถานที่  ที่จะทำการตั้งศาล  ว่าสถานที่นั้นเหมาะสมหรือเปล่า  มีอะไรที่จะทำให้  ไม่สามารถตั้งศาลได้ไหม  ทิศทางและตำแหน่งที่จะ
อ่านต่อ
การถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ แต่ละเดือน
  • 20 กรกฎาคม 2018
  • 60
  • 0
      การสักการะบูชาพระชัยมงคล  หรือองค์พระภูมินั้น  จะสักกการะเมื่อไหร่  เวลาใด  วันไหนสามารถทำได้ทั้งนั้น  มิได้จำกัดแต่ก็มิได้เหมือนกันตลอดไป  การถวายเครื่องสังเวย     ย่อมที่จะ
อ่านต่อ