การจารยันต์ดวง
  • 4 กรกฎาคม 2018
  • 66
  • 0
ในสมัยโบราญนั้น  เหล่าแม่ทับนายกอง  นิยมที่จะหาพระเกจิ  ที่มีอาคมขลัง  เขียนดวงพิชัยสงครามแล้วนำพกติดตัว  หรือ  ท่านที่มีบารมีมาก  เช่น  พวกแม่ทับนายกองต่างๆ  เมื่อเขียนดวงพิชัยสงครามแล้ว  จะนำยันต์ดว
อ่านต่อ